Verbond Van Energetische Therapeuten, afgekort VVET

De driehonderd bij VVET aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid.
Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VVET.
Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de stichting RBCZ.
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.
Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

De organisaties waaruit VVET medio 2017 is ontstaan hebben enige decennia historie op het gebied van natuurgeneeskunde.


HJBC

Aan Het Johan Borgman College (HJBC) worden jarenlange opleidingservaring en specifieke knowhow gebundeld, gericht op de paranormale geneeswijze.
Het vormt de spits in de beroepsontwikkeling van de professionele en vakbekwame paranormaal therapeut in dit nieuwe millennium.
Sinds 1986 heeft deze opleidingsorganisatie onder de naam 'Stichting Opleiding en Onderzoek Paranormaal begaafden' op mbo-niveau paranormaal therapeuten opgeleid.
Sinds 1996 worden onder de huidige naam Het Johan Borgman College opleidingen op hbo-niveau verzorgd.
Het onderwijs is solide opgezet conform richtlijnen van de overheid. Door deskundigen van buitenaf is het opleidingsprofiel beoordeeld en goedgekeurd.
De docenten en supervisoren zijn gekwalificeerd volgens de reguliere onderwijsnormen en nemen vaak een vooraanstaande positie in hun eigen vakgebied in.
Hierin komt de eigenlijke doelstelling tot uiting: professionalisering van het beroep en integratie in de reguliere gezondheidszorg en het onderwijs,
onder een officieel erkende opleidingstitel (in het kader van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, BIG).

Ik voldoe aan de eisen die van toepassing zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De AVG brengt onder andere de volgende rechten en plichten met zich mee op het gebied
van informatieveiligheid en privacy:
Recht op informatie, dataportabiliteit en recht van wissen en een multi -beveiliging voor de
persoonsdocumentatie.