Verbond Van Energetische Therapeuten, afgekort VVET

De driehonderd bij VVET aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid.
Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VVET.
Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de stichting RBCZ.
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.
Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).
Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn beroepsvereniging VVET.
De organisaties waaruit VVET medio 2017 is ontstaan hebben enige decennia historie op het gebied van natuurgeneeskunde.


AVG

Ik voldoe aan de eisen die van toepassing zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De AVG brengt onder andere de volgende rechten en plichten met zich mee op het gebied
van informatieveiligheid en privacy:
Recht op informatie, dataportabiliteit en recht van wissen en een multi -beveiliging voor de
persoonsdocumentatie.

logo VVET   logo Quasir     logo RBCZ