Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze, afgekort VBAG

Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkeling van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecreteria waaronder opleiding, een registratie systeem, beroepscode, en een klacht- en tuchtrecht en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.
Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).


AVG

Ik voldoe aan de eisen die van toepassing zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De AVG brengt onder andere de volgende rechten en plichten met zich mee op het gebied
van informatieveiligheid en privacy:
Recht op informatie, dataportabiliteit en recht van wissen en een multi -beveiliging voor de
persoonsdocumentatie.

logo-vbag   logo Quasir     logo RBCZ