Magnetiseren
Magnetiseren is een vorm van alternatieve geneeswijze maar waar komt het vandaan en wat houdt het nu precies in?

Van het begrip magnetiseren wordt voor het eerst melding gemaakt al zo ongeveer 1000 jaar voor Christus en waarschijnlijk kwam het
zelfs al voor in de tijd van de Egyptenaren. Als grondlegger van de hedendaagse westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder 
twijfel de Oostenrijkse arts dr. Anton Mesmer ( 1734-1815) worden genoemd. Ondanks het feit dat zijn leer en de toepassing ervan al 
eeuwen eerder werd beschreven en toegepast. Mesmer ontdekt, wat hij noemde, het dierlijk magnetisme. Dit is een kracht van 
dierlijke oorsprong, die invloed kan hebben op andere levende wezens. Deze arts ging ervan uit dat paranormaal genezen te maken heeft 
met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf en wat eerder door velen werd gezien als bovennatuurlijk een natuurlijke 
verklaring heeft.

De periode Mesmer is een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook een van de meest 
vergeten periodes. U zult zich afvragen waarom? Het mesmerisme is een van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft 
op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.

Zijn ideeŽn waren:  
er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. 
Mesmer noemde deze stof 'fluÔdum';ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo'n energieveld om zich heen 
(tegenwoordig beter bekend als 'aura'); ziekte is het gevolg van een onevenwichtige verdeling van deze energiekracht in het 
lichaam van de mens; De 'genezer' kan de ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke te geven 
door bijvoorbeeld handoplegging;
Met magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om zich heen hangende energie. Deze wordt gebundeld en wordt 
gericht gebruikt daar waar het lichaam het nodig heeft en op deze manier het lichaam activeert om zichzelf te genezen. 
Kortom: Magnetiseren is het geven van energie op een liefdevolle wijze, waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is.Blokkades

Blokkades zijn problemen die zich bij een mens kunnen voordoen en waar men op dat ogenblik geen raad mee weet. Omdat men 
vaak niet weet hoe men het moet aanpakken, wordt het probleem weggestopt en opgekropt. Men trekt op deze manier een muur 
op waarachter men zich kan verstoppen. Als een blokkade langer aanhoudt dan zet zich dat op een gegeven moment vast in het 
energieveld van de aura, met als gevolg dat men ziek wordt.

Magnetiseren is dus het overbrengen van universele energieŽn door de magnetiseur op de cliŽnt. Door middel van sturen van 
deze universele energie naar de plek waar cliŽnt de pijn heeft, voelt de cliŽnt daar een warmte die de verlichting of genezing 
in gang zet.

De behandeling bestaat uit het geven van een aantal basishandelingen om de geblokkeerde levenskracht los te maken, zodat 
de energie weer vrij kan stromen. Dit gebeurt door middel van diepe massage, lichte aanraking zonder druk en niet -lichamelijke 
aanraking.


Wat gebeurt er tijdens een magnetiseerbehandeling

De therapie start met een oriŽnterend gesprek.  Daarna volgt de energetische behandeling.

Belangrijk voor u om te weten is dat u zich voor een magnetiseerbehandeling NIET behoeft uit te kleden. Het enige wat ik u vraag is om 
de schoenen uit te doen, maar dit geldt ook voor mij als therapeut.

Een energetische behandeling is een natuurlijke methode van behandelen, waarbij de therapeut via de handen universele energie 
overbrengt op de cliŽnt. 

De therapeut houdt de handen op het lichaam van de cliŽnt of er vlak boven. Indien U niet aangeraakt wilt worden, dan kan ik de  
behandeling ook zonder lichamelijk contact uitvoeren. Tijdens de anamnese kunt u dit dan aangeven.

De energie richt zich zowel op het lichamelijke, geestelijke als emotionele gebied van de mens. De energie spreekt het  
zelfgenezende vermogen aan, zorgt voor versterking en uitbreiding van de eigen energie en heeft een reinigende en ontgiftende werking.  
Werken met energie gaat verder dan het verhelpen van symptomen, juist naar de oorzaak ervan wordt gekeken en aan gewerkt.

Na de behandeling kunt u tijdelijk een verergering van de (oude) klachten ervaren, zich erg moe voelen of juist heel energiek.

Het is verstandig om enkele uren na de behandeling het wat rustiger aan te doen en voldoende water te drinken.